biometricidentitycards.info
Informácie

Záhradnícka terapia

Záhradnícka terapia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Záhradnícka terapia bola definovaná ako proces využívania rastlín a činností súvisiacich so záhradou na podporu pohody mysle, tela a ducha. Používajú ho ergoterapeuti, fyzioterapeuti, učitelia, zdravotné sestry, diverzní terapeuti, spriaznení zdravotníci, pracovníci v oblasti činnosti, záhradníci a iní. Asociácia záhradnej terapie vo Viktórii. Prevádzkové náklady sú hradené z financovania austrálskej a viktoriánskej vlády, členských poplatkov, darov a organizovaných podujatí. Vyhlásenie o poslaní The Horticultural Therapy Association of Victoria je organizácia profesionálov a dobrovoľníkov, ktorí podporujú terapeutické a rekreačné výhody záhradníctva. HTAV podporuje a podporuje záhradnícke programy a aktivity, ktoré zlepšujú sociálnu, emocionálnu a fyzickú pohodu ľudí.

Obsah:
  • O liečebnom záhradníctve na UF
  • Certifikát v záhradníckej terapii
  • Záhradnícky terapeut
  • Komunitné programy terapeutického záhradníctva
  • Sociálne a terapeutické záhradníctvo
  • Terapeutické záhradníctvo
  • Terapeutické záhradníctvo v záhradách
  • Záhradnícka terapia: Starostlivosť o rastliny ako prostriedok na zvládanie stresu a traumy?
  • Záhradnícka terapia
POZRITE SI SÚVISIACE VIDEO: Záhradnícka terapia - Pestovanie zeleniny pre fyzickú a duševnú pohodu

O liečebnom záhradníctve na UF

Preskočiť na hlavný obsah. Autori C. Abstrakt Koncepty, na ktorých je založená záhradnícka terapia, možno nájsť už v starovekom Egypte, keď dvorní lekári predpisovali prechádzky v palácových záhradách pre členov kráľovskej rodiny, ktorí boli duševne narušení.

V neskorých a skorých rokoch možno nájsť príklady použitia záhradníctva ako akceptovaného liečebného prístupu v ústavoch pre duševne chorých. Počas prvých rokov sa používanie záhradníctva na terapiu rozšírilo na ďalšie skupiny obyvateľstva, ako sú mentálne postihnutí, ohrozená mládež a vojnoví veteráni. S a s videli začiatky definovania záhradnej terapie ako profesie a potreby formálne vyškolených záhradných terapeutov. Historicky sa záhradníctvo používalo ako činnosť alebo rozptýlenie pre pacientov v nemocnici, na odborné školenie a pri pracovnej terapii.

Záhradnícka terapia je naďalej úzko spojená s týmito príbuznými terapiami, ako je pracovná terapia, rekreačná terapia a terapia aktivitami. Porovnania medzi týmito spojenými terapiami môžu byť užitočným nástrojom na pochopenie minulosti a definovanie alebo identifikovanie stratégií pre rast a rozvoj profesie do budúcnosti. Tento dokument poskytuje stručnú históriu profesie a hĺbkové porovnanie vývoja záhradníckej terapie s inými príbuznými terapiami.

Okrem toho sú prezentované výsledky dvoch prieskumov, jedného zo všetkých súčasných registrovaných záhradných terapeutov a jedného zo všetkých absolventov Kansas State University Horticultural Therapy Program, ktoré naznačujú súčasné silné a slabé stránky v rámci profesie a príležitosti a výzvy do budúcnosti. .

Citácia Shoemaker, C. Acta Hortic. Kľúčové slová terapeutické záhradníctvo, záhradná terapia, arteterapia, muzikoterapia, liečebná rekreácia. Divízia skupín Krajina a mestské záhradníctvo. Facebook Kariéra YouTube.


Certifikát v záhradníckej terapii

Úvod do terapeutického záhradníctva. Tento kurz je navrhnutý tak, aby predstavil účastníkom rastúcu oblasť záhradníckej terapie, v ktorej sú záhrady a záhradné aktivity navrhnuté tak, aby podporovali fyzické, duševné a sociálne zdravie jednotlivcov. Štúdie ukazujú, že záhradníctvo je cenným spôsobom, ako zlepšiť a udržať fyzické a duševné zdravie, spojiť komunity a pomôcť pri rehabilitácii. Záhrady a záhradné aktivity sa čoraz viac využívajú v zariadeniach a službách, ako sú nemocnice, školy, starostlivosť o seniorov, zdravotné postihnutie, osady pre migrantov, mládež a spravodlivosť a duševné zdravie. Kurz bude skúmať celý rad aspektov dizajnu záhrad a aktivít, ako je pochopenie potrieb klientov, rehabilitácia, komunitné záhrady, práca so všetkými zmyslami, stravovanie pri otázkach mobility a zahŕňa návštevu Komunálnej záhrady SEEDS, ktorá sa nachádza v rámci služieb pre zdravotne postihnutých Milparinka. Kurz tiež poskytne účastníkom príležitosť preskúmať cesty odbornej prípravy, dobrovoľníctva a zamestnania v príbuzných oblastiach, ako je záhradníctvo, permakultúra, voľný čas a zdravie, komunitné služby. Tiež sa mi páčilo dozvedieť sa o všetkých možných skupinách klientov, ktorým by tento typ programu prospel.

Cultivate NSW je vrcholným orgánom pre záhradnú terapiu v NSW, ktorý spája všetkých, ktorí sa zaujímajú o zdravie a wellness prostredníctvom záhrad a.

Záhradnícky terapeut

Záhradnícka terapia, tiež známa ako sociálne a terapeutické záhradníctvo alebo STH, je definovaná Americkou asociáciou záhradnej terapie AHTA ako zapojenie človeka do záhradkárskych a rastlinných aktivít, podporovaných vyškoleným terapeutom, na dosiahnutie špecifických terapeutických cieľov. Používanie záhradníctva na upokojenie zmyslov sa datuje už od pred Kristom v starovekej Mezopotámii a okolo pred Kristom starí Peržania vytvorili záhrady na upokojenie zmyslov pomocou krásy, vône, tečúcej vody a chladných teplôt. Záhrady sa tiež používali na liečenie fyzických aj duševných chorôb, ktorí ich navštevovali. Benjamin Rush bol prvý, kto naznačil, že práca v teréne na farme pomohla dosiahnuť pozitívne výsledky pre klientov s duševným ochorením [6] Tento objav viedol mnohé nemocnice v západnom svete k tomu, aby začali používať záhradníctvo ako prostriedok na začatie terapeutickej liečby pacientov s duševným zdravím. a vývinovými poruchami. V Azylovom dome pre osoby zbavené rozumu, teraz známy ako Nemocnica priateľov, vybudoval v snahe pomôcť pacientom pri ich zotavení prostredie s parkovou úpravou, chodníkmi a atmosférou parku. V nemocnici Friends postavili prvý skleník, ktorý slúžil na terapiu. Dnes sa záhradnícka terapia praktizuje v mnohých krajinách a oblastiach sveta, ako napríklad v Japonsku, Kórei, Hong Kongu, [10] Spojenom kráľovstve, Nemecku, Taliansku a Švédsku. Mnohé univerzity v týchto krajinách majú vzdelávacie programy a výskum v záhradníckej terapii. Boli vybudované aj špeciálne laboratóriá, ako napríklad Alnarp Rehabilitation Garden v areáli Švédskej univerzity poľnohospodárskych vied v Alnarpe.

Komunitné programy terapeutického záhradníctva

Magee Rehabilitation poskytuje svojim pacientom služby záhradnej terapie už viac ako 30 rokov. Záhradnícka terapia využíva rastliny, záhrady, prírodné remeslá a záhradnícke činnosti na poskytovanie terapeutických a rehabilitačných výsledkov. Tieto sú koordinované s rehabilitačnými cieľmi fyzickej a pracovnej terapie ako tímový prístup. Záhradnícka terapia má výhody vrátane zvýšenia sily, rozsahu pohybu, rovnováhy, zmyslovej stimulácie a zlepšenia kognitívnych sekvenčných schopností. Magee Rehabilitation je jediná rehabilitačná nemocnica v centre mesta, ktorá poskytuje priamy program záhradnej terapie a má strešný skleník.

Záhradnícka terapia je novovznikajúca profesia s množstvom pracovných príležitostí.

Sociálne a terapeutické záhradníctvo

Záhradní terapeuti využívajú terapeutické a duševné výhody záhradkárčenia na pomoc druhým. Ako záhradný terapeut alebo odborník v oblasti sociálneho a terapeutického záhradníctva využijete záhradníctvo, rastliny a záhradníctvo, aby ste pomohli jednotlivcom osobnostne a sociálne sa rozvíjať a získať sebadôveru, nezávislosť a pocit pohody. Budete pracovať s množstvom ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí alebo znevýhodnení vekom, okolnosťami alebo schopnosťami. Vaši klienti môžu zahŕňať tých, ktorí sa zotavujú z choroby, ľudí s poruchami učenia a správania a ľudí s problémami duševného zdravia, ako je depresia. Platy sa líšia medzi zamestnávateľmi a sektormi. Neexistujú žiadne národné stupnice a zvyčajne žiadne okrajové výhody.

Terapeutické záhradníctvo

Preskočiť na hlavný obsah. Autori C. Abstrakt Koncepty, na ktorých je založená záhradnícka terapia, možno nájsť už v starovekom Egypte, keď dvorní lekári predpisovali prechádzky v palácových záhradách pre členov kráľovskej rodiny, ktorí boli duševne narušení. V neskorých a skorých rokoch možno nájsť príklady použitia záhradníctva ako akceptovaného liečebného prístupu v ústavoch pre duševne chorých. Počas prvých rokov sa používanie záhradníctva na terapiu rozšírilo na ďalšie skupiny obyvateľstva, ako sú mentálne postihnutí, ohrozená mládež a vojnoví veteráni. S a s videli začiatky definovania záhradnej terapie ako profesie a potreby formálne vyškolených záhradných terapeutov. Historicky sa záhradníctvo používalo ako činnosť alebo rozptýlenie pre pacientov v nemocnici, na odborné školenie a pri pracovnej terapii. Záhradnícka terapia je naďalej úzko spojená s týmito príbuznými terapiami, ako je pracovná terapia, rekreačná terapia a terapia aktivitami.

„Záhradnícka terapia je ozajstnou terapiou vedenou vyškoleným profesionálnym terapeutom, ktorý bude využívať prírodu a záhradu.

Terapeutické záhradníctvo v záhradách

Terapeutické záhradnícke služby v záhradách sú navrhnuté tak, aby ľuďom všetkých schopností poskytovali bohatý a dynamický záhradnícky zážitok v našej univerzálne dostupnej Lernerovej záhrade piatich zmyslov. Táto inšpiratívna záhrada je scénickým prostredím pre terapeutické, záhradné stretnutia, ktoré zapájajú a podporujú fyzickú, emocionálnu a kognitívnu pohodu všetkých účastníkov. Náš vyškolený záhradný terapeut prispôsobuje a vedie každé sedenie, čím pomáha zvyšovať kvalitu života každého účastníka. Od starších ľudí po ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, jednotlivcov so zrakovým postihnutím až po ľudí s iným postihnutím, práca s rastlinami z prvej ruky môže posilniť zmysly, zlepšiť fyzické zdravie a zvýšiť kognitívne povedomie.

Záhradnícka terapia: Starostlivosť o rastliny ako prostriedok na zvládanie stresu a traumy?

SÚVISIACE VIDEO: Čo je záhradnícka terapia? - Boj so stresom a úzkosťou pomocou záhradníctva a izbových rastlín - Ep 104

Záhradníci z Wilmot Botanical Gardens v spojení s University of Florida UF College of Medicine dokazujú, že skleníky dokážu bojovať proti blues a budovať si vlastnú hodnotu. Výskum ukazuje, že záhradníctvo znižuje príznaky stresu a depresie a tiež zvyšuje rovnováhu, koordináciu, svalovú silu, motorické zručnosti, duševnú jasnosť a pocit úspechu. Pojmy záhradnícka terapia a terapeutické záhradníctvo sa často používajú zameniteľne, ale riaditeľka terapeutického záhradníctva UF Leah Diehl objasňuje, že prístupy sú mierne odlišné. Zatiaľ čo obe využívajú stimulujúce aktivity založené na rastlinách, záhradnícka terapia, ako ju definuje American Horticulture Therapy Association AHTA, je zvyčajne predpísaná liečba podporovaná registrovaným záhradníckym terapeutom, ktorá sleduje individuálne ciele a úspechy; keďže terapeutické záhradníctvo, podobne ako v botanických záhradách Wilmot, sa realizuje s menej prísnymi, skupinovými cieľmi. Program terapeutického záhradníctva začal slúžiť veteránom v a rozrástol sa o ďalšie populácie so špeciálnymi potrebami, ako je závislosť, porucha autistického spektra ASD, bipolárna porucha, rakovina, vývojové oneskorenia, depresia, pohybové poruchy, ochorenie obličiek, poranenie miechy a mŕtvica. pridruženým opatrovateľom. Vďaka rôznorodým výhodám záhradkárčenia môžu účastníci s rôznymi schopnosťami pestovať fyzické, emocionálne a duchovné zisky.

Uč sa viac.

Záhradnícka terapia

Záhradnícka terapia HT je proces, pri ktorom sa záhradníctvo a rastliny používajú na zlepšenie fyzickej a duševnej pohody jednotlivca. HT, tiež známa ako sociálne a terapeutické záhradníctvo, bola široko uznávaná ako účinná forma terapie už od starovekej egyptskej éry. Už vtedy lekári predpisovali pacientom s duševnými problémami prechádzky po záhradách. Dnes terapeuti naďalej odporúčajú HT pre tých, ktorí sú v strese, depresii, zotavujú sa po operácii alebo inej traume. Keď sa ľudia zúčastňujú HT, preberajú rolu opatrovateľa. Staraním sa o záhradu ľudia získavajú zvýšený zmysel pre zodpovednosť a účelnosť. Záhradníctvo pomáha zlepšovať vaše motorické schopnosti a pobyt v prírode má všeobecný upokojujúci účinok na dušu.

Potrebujete pomoc? Pochopenie zdravotného postihnutia a komunikácia s ľuďmi so zdravotným postihnutím – komunikačné, pedagogické a poradenské zručnosti. Každá hodina vyvrcholí úlohou, ktorá sa odovzdá škole, označí školiteľmi školy a vrátia sa vám s relevantnými návrhmi, pripomienkami av prípade potreby aj s čítaním navyše. Záhradnícka terapia sa používa pre ľudí so širokou škálou kognitívnych, fyzických a sociálnych zručností, vrátane tých ľudí -.


Pozri si video: Huerto de terapia hortícola