Nový

Galsi plynovod

Galsi plynovod


OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Plynovod GALSI
nové ničenie životného prostredia?

The Skupina pre právny zásah je Priatelia Zeme predstavila ministrovi životného prostredia, regionálnemu radcovi pre ochranu životného prostredia a Európskej komisii sériu úvah, ako zabrániť novému plynovodu Galsi, podvodnému plynovodu, ktorý z Alžírska musí prichádzať do stredného Talianska cez Sardíniu (projekt sa zrodil po Taliansku) - Medzivládna dohoda Alžírsko z roku 2001) prechádza radom jedinečných prírodných biotopov, ktoré by tak boli zničené: oblasťou, ktorá vedie od Santa Cateriny po Porto Botte pred ostrovom Sant'Antioco.

Práce sa začnú v októbri a málokto o tom hovorí. Ak sa nezmení trasa projektu, bude vymazaných niekoľko oblastí prírodného záujmu spolu s početnými živočíšnymi a rastlinnými druhmi.


Video: আসত বডক তল হচছ জগ দয. HOUSE LIFTING - GALSI BARTA