Rôzne

Problémy s Plumeria: Odborník odpovedá na choroby Plumeria

Problémy s Plumeria: Odborník odpovedá na choroby Plumeria


AGRONOMIST ODPOVEDÁ NA AKO RASTIŤ A STARAŤ SA O RASTLINY

PROBLÉMY S PLUMÉRIAMI

Plumeria spp. (rodina Apocynaceae)

Táto časť je venovaná problémom rastlín. Ak chcete napísať nášmu agronómovi, aby ste dostali odpoveď na nejasnú situáciu alebo ťažkosti týkajúce sa vašej rastliny, je potrebné uviesť:

  1. o akú rastlinu ide;
  2. kde sa nachádza (vo vnútri domu, na terase, v záhrade atď.);
  3. druh expozície (úplné slnko, polovičné svetlo atď.);
  4. ako dlho je vo vašom vlastníctve;
  5. všeobecný stav zariadenia;
  6. frekvencia zavlažovania;
  7. ako často sa hnojí a aký druh hnojiva sa používa;
  8. akékoľvek vykonané ošetrenie pesticídmi;
  9. príznaky, ktoré predstavuje, a časti rastliny ovplyvňujú;
  10. akákoľvek cudzia prítomnosť (hmyz alebo iný).

Ak je to možné, pošlite fotografiu, v každom prípade však buďte veľmi podrobní pri popise celkového stavu zariadenia. Adresa, na ktorú sa všetko presmeruje, je: [email protected]

Vaše otázky


Video: Plumeria Bonsai, Mar 2017