Zaujímavé

Embryofyty: definícia a význam

Embryofyty: definícia a význam


BOTANICKÝ SLOVNÍK

EMBRYOFITÍDA

Názov embryofyt je odvodený od skutočnosti, že rastliny vyvíjajú mnohobunkové embryo v rámci tej istej rastliny, preto je synonymom suchozemských rastlín.
Medzi embryofyty patria tradične machorasty (machy, antocerosy a pečeňovníky) a vaskulárne rastliny (tracheofyty). Pri najmodernejšej botanickej klasifikácii založenej na fylogenetickej analýze by sa mohlo zdať, že machorasty sú v porovnaní s embryofytmi parafyletickou skupinou.

Botanický slovník od A po Z.

A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -Q -R -S -T -U -V -W -X -Y - Z


Slovníky

1 ECON Príjem plynúci nepretržite z jednoduchého vlastníctva ekonomického aktíva, bez akejkoľvek činnosti a bez nákladov: r. kapitálu uži si ar.
|| Nájomné z pozemkov, budov, podiel na dodatočných príjmoch, ktoré majú vlastníci poľnohospodárskych pozemkov alebo budov charakterizovaných nadpriemernou úrovňou kvality
|| Parazitické renty, pochádzajúce z jednoduchého postavenia privilegovaných osôb alebo moci bez pochádzajúcich z produktívnej činnosti
|| Príjem z pozície, ďalší príjem z majetku z dôvodu jeho obzvlášť priaznivej polohy obr. požívajú výsady podľa tradície alebo príslušnosti k spoločenskej vrstve
|| Žiť z príjmu, bez nutnosti pracovať

2 DIR Suma vyplatená poisťovateľom osobám, ktoré uzavreli životné poistenie, vypočítaná na základe splateného kapitálu
|| Trvalá anuita, zmluva, pri ktorej môže jedna strana požadovať od druhej strany pravidelné trvalé plnenie peňažnej alebo inej sumy výmenou za odcudzený majetok alebo prevedený kapitál
|| Doživotná renta stanovená v prospech oprávneného po dobu jeho života

3 FINANZ Na burze, bezpečnosť nevymeniteľného verejného dlhu

4 mr. Poplatok
‖ Dim. anuita


Video: Duchovní přátelství - co to je? Proč je to pro člověka důležité?